Aktualności

uwaga bdo

Zmiana przepisów dotyczących Gospodarki Odpadami

dodano: 10.01.2020

Szanowny Przedsiębiorco

Zmiana przepisów dotyczących Gospodarki Odpadami.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o odpadach, z dniem 1 stycznia 2020r, zmianie ulega sposób wystawiania Kart Przekazania Odpadów. Od dnia 1 stycznia 2020r. wystawienie Karty Przekazania Odpadów, dokonywane będzie wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu modułu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), dostępnej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Przypominamy, iż to w obowiązku podmiotu przekazującego odpady jest wystawienie Karty Przekazania Odpadów. Brak wystawienia Karty Przekazania Odpadów drogą elektroniczną w module BDO - jeszcze przed naszym przyjazdem po towar do Państwa firmy- uniemożliwi transport i odbiór odpadów.

Podmioty, które na dzień dzisiejszy nie dokonały rejestracji w systemie BDO zobowiązane są wypełnić i złożyć wniosek rejestrowy w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby podmiotu lub miejsca zamieszkania. Marszałek województwa dokonuje wpisu podmiotu „na wniosek” do Rejestru-BDO, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (po uprzednim stwierdzeniu, że nie zawiera on braków formalnych). Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęte są wszystkie podmioty u którego odpady powstają czy to jako produkt uboczny procesu produkcji, czy nawet sklep w którym wyciągane są towary z opakowań zbiorczych na półki. Niedopełnienie tego obowiązku ( tj. obowiązku rejestracji) skutkować będzie nałożeniem na przedsiębiorcę kary administracyjnej na podstawie art.194 ust 1 pkt.5 ustawy o odpadach. Wysokość tej kary to minimum 5000 zł do nawet 1 miliona złotych .

Aby mieć pewność otrzymania dostępu do modułu BDO przed końcem bieżącego roku, wniosek należy złożyć niezwłocznie. Film szkoleniowy dotyczący zmian w procesie wystawiana KPO dostępny jest pod adresem: 

https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/ Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie Rejestracji firmy do Bazy Danych o Odpadach oraz/lub obsługi wystawiana Kart Przekazania Odpadów zachęcamy do kontaktu z firmą świadczącą usługi tego typu: Biuro Ochrony Środowiska Sp. z o.o. biuro@srodowisko.biz tel.: +48 575-179-085

 

Z Wyrazami Szacunku:

Złom Biała Sp. z o.o.